Rajdeep,13/5, Pampa Mahakavi Road
Shankar Puram
Bangalore, Karnataka 560004

ph: 080-41559419
alt: 9844800601

Proprietor : Mr. Deepak R

 

e-Mail : deepak@royaltourist.in

 

e-Mail : royaltourist@hotmail.com

 

Rajdeep,13/5, Pampa Mahakavi Road
Shankar Puram
Bangalore, Karnataka 560004

ph: 080-41559419
alt: 9844800601